ZANTO EUROTRADE s.r.o., – rozhodnutí ve věci podezření ze spáchání správního deliktu

Datum

Číslo jednací: 03524-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolany, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZANTO EUROTRADE s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 28629035

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 353.69 KB

Obsah

Sdílejte