Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Sdílejte