Žádost o schválení společného návrhu termínu závaznosti denní kapacity

Žádost o schválení společného návrhu termínu závaznosti denní kapacity podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 69 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Připomínky zašlete na pavel.simoncik@eru.cz do 16. ledna 2017.

žádost (PDF, 1,3 MB)

Sdílejte