Your energy, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 10043-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Your energy, s.r.o., se sídlem Římská 678/26, 120 00 Praha, IČO: 24833851

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 342.04 KB

Obsah

Sdílejte