X Energie, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
X Energie, s.r.o.
IČO
24817872
Spisová značka
09159/2017-ERU
Číslo jednací
09159-35/2017-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným pro spáchání 13 přestupků podle ust. § 24 odst. 7 zákona o ochraně spotřebitele, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že neposkytl spotřebitelům informace podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť tyto jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem neinformoval nejpozději v den uzavření smlouvy o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tuto informaci neuvedl v obchodních podmínkách a dále pro spáchání trvajícího přestupku podle ust. §. 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, tím že neposkytl spotřebitelům informace podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť neinformoval spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, když tyto informace neuvedl na internetových stránkách www.xenergie.cz, které provozuje, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 360.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon