X Energie, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 09057-7/2020-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající měl užít v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

X Energie, s.r.o., se sídlem Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24817872

Datum nabytí právní moci: 19. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 296.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon