WENEA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09870/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Habrkovice u č. p. 35 zemní práce související s realizací stavby „Kanalizace Záboří nad Labem – odkanalizování místní části Habrkovice a Kobylnice", kdy při provádění výkopových prací pomocí ručního nářadí (krumpáče) došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50 tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost WENEA s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 108, 281 61 Kouřim, IČ: 260 85 470

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 470.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon