WALCO CZ spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09004-9/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolany, u č. p. 79 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Prodloužení stávajícího vodovodního řadu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost WALCO CZ spol. s r.o., se sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 25640623

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.97 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon