WALCO CZ spol. s. r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10098-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 25. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolany (okres Kladno), u domu č. p. 84 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obce Dolany a Velké Přítočno– objekt ČOV– areálová komunikace ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost WALCO CZ spol. s. r.o., se sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 25640623

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon