Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie

Sdělení Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad připravil Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie.

Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie je souborem základních pravidel, principů a postupů profesionálního chování dodavatelů tepelné energie s cílem přispívat k informovanosti zákazníků, prosazení principů poctivého obchodního styku, korektních vztahů mezi dodavateli a zákazníky a ochraně dobrých mravů. ERÚ chce tímto vzorovým etickým kodexem dát impuls dodavatelům tepelné energie k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Zákazníkům Vzorový etický kodex nabízí přehled základních bodů, na které je žádoucí se při jednání s dodavatelem tepelné energie soustředit.
 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte