Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 10042-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny, nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:          

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava, IČO: 61989100

Datum nabytí právní moci: 25. 7. 2019

Obsah

Sdílejte

Share icon