Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2019

Informace o počtu stížností a petic doručených ERÚ. Všechny byly vyřízeny v souladu s Usnesením Rady ERÚ č. 203/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

 9

 Petice

 0

Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro její vyřízení.

Sdílejte