Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2018

Informace o počtu stížností a petic doručených ERÚ. Všechny byly vyřízeny v souladu s Usnesením Rady ERÚ č. 203/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

14

 Petice

       0

Závěr:
U jedné stížnosti byla lhůta prodloužena dle správního řádu (§ 175 odst. 5), u ostatních nedošlo k překročení řádného termínu pro jejich vyřízení.

Sdílejte