Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2017

Informace o počtu stížností a petic doručených ERÚ. Všechny byly vyřízeny v souladu s Opatřením předsedkyně č. 10/2017 - Směrnice o vyřizování stížností a petic.

 

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

 4

 Petice

 0

Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro její vyřízení.

Sdílejte