Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2011

Informace o počtu podání, stížností a peticí doručených ERÚ. Všechny byly vyřízeny v souladu s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ.

Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011: 4 397

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ

 4 392

 Anonym

       0

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

       5

Sdílejte