Výroční zpráva o vyřizování agendy stížností na ERÚ za rok 2010

V souladu s Opatřením předsedy č. 7/2010 - Směrnice o vyřizování stížností na ERÚ předkládá Kabinet předsedy informaci o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a ostatních podáních.
Počet došlých podání na ERÚ za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010: 162

 Počet podání šetřených v rámci ERÚ

155

 Z toho vyřízeno:   důvodných

  25

                           odloženo pro nedodání doplňujících údajů

    0

                           částečně důvodných

    0

                           nedůvodných

 123

 Anonym

    0

 Stížnosti podle správního řádu (§ 175)

    7

 Počet podání postoupených jiným orgánům státní správy z důvodu nepříslušnosti ERÚ

    7

Závěr:
U žádné stížnosti nedošlo k překročení řádného termínu pro její vyřízení.

Sdílejte