Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 – 2029

Přehled připomínek doručených v rámci veřejného konzultačního procesu a způsob jejich vypořádání

Přehled připomínek obdržených k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2020 – 2029 v rámci veřejného konzultačního procesu a jejich vypořádání.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte