Vypořádání připomínek k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2018 – 2027

Přehled připomínek doručených v rámci veřejného konzultačního procesu a způsob jejich vypořádání

Přehled připomínek obdržených k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2018 – 2027 v rámci veřejného konzultačního procesu ajejich vypořádání.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte