Vypořádání připomínek k návrhu postupů pro řízení překročení kapacit

Vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhu postupů pro řízení překročení kapacit v případě smluvního překročení kapacity.

Navržené postupy budou součástí řádu provozovatele přepravní soustavy, který bude schvalován Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 97a Energetického zákona.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon