Energetický regulační úřad předkládá vyjádření a vypořádání podnětů, připomínek a návrhů vznesených k implementaci NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, na základě jednání konaného dne 16. dubna 2015. Zároveň si dovoluje předložit zápis z uvedeného jednání.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.24 KB
Typ: pdf
Velikost: 502.79 KB

Obsah

Sdílejte