Výkladové stanovisko ERÚ č. 1/2013 (podpora elektřiny z OZE)

Výkladové stanovisko vydané k problematice výroben a výrobních zdrojů elektřiny bioplynových stanic uplatňujících provozní podporu elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích, zejména pak v souvislosti s určením kategorie bioplynových stanic v závislosti na velikosti instalovaného výkonu

Ke stažení

Obsah

Sdílejte