Výkaz soustav zásobování tepelnou energií

Sdělení

Energetický regulační úřad za účelem splnění povinnosti zveřejnit přehled stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií, danou § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje na webových stránkách v sekci TEPLO v části VYKAZOVÁNÍ  výkaz soustav zásobování tepelnou energií 31, 32-TS  k vyplnění vybranými držiteli licence. Držitele licence, kterých se vyplnění týká, oslovuje Energetický regulační úřad individuálně prostřednictvím datové schránky.

Termín pro vyplnění výkazu a zaslání Energetickému regulačnímu úřadu je 12. 3. 2021.

Sdílejte