Vyjádření ERÚ k informacím uvedeným v Lidových novinách dne 10. prosince 2018

Energetický regulační úřad respektuje nezadatelnou svobodu slova médií i jednotlivců. Zároveň však úřad ctí právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace, proto si dovoluje poskytnout následující vyjádření k textu uveřejněnému v Lidových novinách dne 10. prosince 2018 Hlídače cen energií paralyzuje bitva šéfů.

Není pravdou, že by ERÚ v otázce dotčeného cenového rozhodnutí pro oblast KVET (kombinované výroby elektřiny a tepla) postupoval netransparentně, resp. nestandardně.

Redakce Lidových novin se odvolává na reakci úřadu, který odmítl komentovat materiál slovy: „Důvody jsou uvedeny v rámci veřejného konzultačního procesu." Bez náhrady tak redukuje vysvětlení, které bylo poskytnuto současně: „Bližší podrobnosti či jiné dotazy týkající se věcného obsahu návrhu úřad bude zodpovídat až po pravomocném ukončení veřejného konzultačního procesu. Jde o odůvodněné a stálé pravidlo." Že nejde o přístup nestandardní, dokládá i dotaz redakce, zda přes zahájený veřejný konzultační proces může očekávat reakci.

Právě veřejný konzultační proces totiž vždy (a tedy standardně) slouží ke shromáždění dotazů a připomínek, které jsou následně zodpovídány. Pokud by ERÚ dané téma komunikoval dříve, nejenže by spekuloval nad dosud neschváleným obsahem cenového rozhodnutí, zároveň by (pozitivně) diskriminoval jediný subjekt, který by odpovědi obdržel dříve než další řádní účastníci veřejného konzultačního procesu. Proto jde o přístup léta neměnný, a jak zaznělo v odpovědi, je odůvodněný.

S podivem ERÚ nahlíží také na tvrzení, že ke změně cenového rozhodnutí neměl úřad reálný důvod. Tato domněnka je vykládána za fakt, ačkoliv se náklady KVET ve skutečnosti dramaticky mění. Důvody jsou mj. uvedeny v tiskovém sdělení ERÚ, které doprovázelo nastartování veřejného konzultačního procesu a na které byla redakce výslovně odkázána.

Závěrem doplníme, že ERÚ bere v potaz názor části odborné veřejnosti, že úprava tzv. zelených bonusů není systémovým ani dlouhodobým řešením. Zároveň je však jediným řešením, které ve spojení s cenovými kontrolami může zabránit výraznému zvyšování cen pro odběratele tepla z CZT pro nadcházející zimu, jak vyplývá z četných debat na půdě parlamentu i jednotlivých ministerstev. Ve střednědobém horizontu ERÚ připravuje zavedení nové metodiky cenotvorby v teplárenství od 1. ledna 2020 a dále se účastní diskusí, které hledají systémovou a trvalou nápravu stavu například ve formě zavedení uhlíkové daně nebo snížení sazby DPH.

Další a podrobnější informace k cenovému rozhodnutí pro KVET ERÚ uvolní, jakmile bude pravomocně ukončen veřejný konzultační proces.

Sdílejte

Share icon