Vypořádání podnětů vznesených k implementaci NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích

Energetický regulační úřad předkládá vyjádření a vypořádání podnětů, připomínek a návrhů vznesených ke zveřejněnému návrhu Koncepce implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích, který slouží pro potřeby implementace výše uvedeného nařízení do národní legislativy.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon