Energetický regulační úřad informuje o tom, že návrh novely vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, který byl připravován v průběhu roku 2014, bude zveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 291 (níže přiložené úplné znění vyhlášky je pracovní verze).

Energetický regulační úřad děkuje všem, kteří se na novele vyhlášky podíleli, za spolupráci a konstruktivní přístup při přípravě této novely.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 902.63 KB

Obsah

Sdílejte