Veřejná výzva - výběr zástupce skupiny zákazníků s výrobnou elektřiny v pracovním týmu VTS

Energetický regulační úřad vyhlašuje veřejnou výzvu (PDF, 303 kB) na výběr zástupce skupiny zákazníků, kteří jsou zároveň držiteli licence na výrobu elektřiny a jejich odběrné místo je připojené do napěťové hladiny NN a zákazníků, kteří mají výrobnu elektřiny připojenou do odběrného místa na hladině NN v rámci zjednodušeného připojení v pracovní skupině k přípravě „Vyváženého tarifního systému".

Energetický regulační úřad zveřejňuje vyhodnocení veřejné výzvy (PDF, 44 kB) na výběr zástupce skupiny zákazníků, kteří jsou zároveň držiteli licence na výrobu elektřiny a jejich odběrné místo je připojené do napěťové hladiny NN, v pracovní skupině VTS.

Sdílejte