Vydání Zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2020

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020. Shrnuto je v ní mimo jiné i to, jaké dopady měla na chod úřadu pandemie nemoci COVID-19.

„Počátkem roku 2020 ERÚ dokončil a vydal Zásady cenové regulace pro V. regulační období. Po dubnovém vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky vydal ERÚ dvě mimořádná cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku, čímž umožnil zákazníkům flexibilně upravovat svoji rezervovanou kapacitu či další parametry zajišťování distribuce elektřiny. Podobné opatření přijal ERÚ i pro oblast plynárenství," pokračuje ve výčtu rozhodnutí přijatých v reakci na pandemickou situaci předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček a dodává: „Jsem rád, že jsme mohli odlehčit zákazníkům nelehkou situaci vydáním mimořádných cenových rozhodnutí a pomoci jim s řešením jejich dalších problémů prostřednictvím útvarů věnujících se ochraně spotřebitele."

Kromě legislativní a licenční činnosti doznalo změny také vnitřní fungování úřadu. Byl zformován specializovaný útvar - Odbor analytický a datové podpory, který obsáhl většinu činností týkajících se monitoringu trhu s energií. 

Z pohledu evropského vnitřního trhu s energiemi byl rok 2020 významný tím, že začala platit nová nařízení přijatá v rámci Zimního balíčku. Z jeho implementace vyplynuly pro ERÚ nové povinnosti a úkoly.

Zpráva o činnosti tradičně shrnuje rozpočtové hospodaření ERÚ. Z výsledků je patrné, že ERÚ dodržel rozpočtovou kázeň a všechny závazné stanovené ukazatele.

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.54 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon