Vydání šesté edice ACER Guidance on the Application of REMIT

Dne 22. 7. 2021 došlo k vydání soft-law dokumentu ACER Guidance on the Application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency 6 th Edition.

ACER Guidance zajišťuje, aby aplikace nařízení REMIT odrážela vyvíjející se tržní podmínky, nejnovější zkušenosti získané z aplikace tohoto nařízení, jakožto i zpětnou vazbu od účastníků trhu a dalších zúčastněných stran.

V případě této nové edice došlo ke kompletní reorganizaci a rozšíření jednotlivých kapitol, zejména těch týkajících se definice důvěrné informace (Application of the definition of "inside information"), mechanismu povinnosti jejího zveřejnění (Application of the obligation to disclose inside information) a zákazu manipulace s trhem (Prohibition of market manipulation and attempted market market manipulation).

 

Dokument je dostupný v elektronické podobě zde.

Sdílejte