Východočeská energie s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 04901-4/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny podle ust. § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezaslal do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Východočeská energie s.r.o., se sídlem V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25966090

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte