VUSTERM, a. s. – rozhodnutí k povinnosti držitele licence měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření

Číslo jednací: 05516-16/2013-ERU

Účastník řízení rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona na kotelně K1 a kotelně K2 pravidelně neověřoval správnost měření nejméně v období od 1. ledna 2011 do 6. září 2012 a na kotelně K4 neměl osazeno žádné měřicí zařízení nejméně od 22. července 1998, čímž porušil povinnost držitele licence na výrobu tepelné energie dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právním předpisem, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VUSTERM, a.s., se sídlem Hudcova 78, Brno,  IČ: 25338536

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.12 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon