VS-build, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05759-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Věstonice u domu č. p. 33 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Kanalizace a ČOV – likvidace odpadních vod", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VS-build, s.r.o., se sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 283 12 015

Datum nabytí právní moci: 11. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 584.44 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon