Vrba - elektro s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03337-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nučice na ulici K Lomu u domu č. p. 63 zemní práce v souvislosti se stavbou „Nučice, K Lomu, 92/10-kNN", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlakého plynovodu PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vrba - elektro s.r.o., se sídlem Trubín 97, 267 01, IČ: 27879402

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon