VPK Suchý s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09626-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Sloup v Čechách, zemní práce, v důsledku kterých došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 27085201

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 602.37 KB

Obsah

Sdílejte