Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 08400-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 47674521

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2021

 

Attached files

Sdílejte