Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06308-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928

Datum nabytí právní moci: 8. 8. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte