Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13525-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny, nebyl v období ode dne 22. prosince 2012 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČO: 46356983

Datum nabytí právní moci: 31. 12. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon