Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03686-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398

Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte