Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07782-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. února 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chotěboř, zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 48173002

Datum nabytí právní moci: 3. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte