Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05441-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že prováděl dne 20. dubna 2017 v obci Beroun, ulice Štěpánkova, u budovy č. p. 611, č. or. 3, v blízkosti plynárenského, resp. energetického zařízení (nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 50) činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi:

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 46356975

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon