Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00838-11/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona v blíže nezjištěné době při provádění zemních prací v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy poškodil kabelové podzemní vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 46356975

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon