Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02595-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2020

Obsah

Sdílejte