Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03540-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Všenory, Květoslava Mašity 314 zemní práce v souvislosti se stavbou „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a dále dne 10. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Lázně Kynžvart, K rybníku 234/4 zemní práce v souvislosti se stavbou „Vodovodní řady – Lázně Kynžvart, ul. Zahradní a K rybníku", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a dále dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Horní Břečkov, u domu č. p. 38 zemní práce v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem, Křižíkova 2393, 41501 Teplice, IČ: 40233308

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon