Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 11545-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vlašská Senice u č. p. 14 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva – 51.1 Kanalizace obce Valašská Senice", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dále dne 2. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vlašská Senice u č. p. 24 zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva – 51.1 Kanalizace obce Valašská Senice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem, Křižíkova 2393, Teplice 415 01, IČ: 40233308

Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon