Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09068-8/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání tří přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 6. května 2016, dne 23. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Martiněves v postavení zhotovitele řídil zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu a středotlaké plynovodní přípojky, dále dne 24. března 2017 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Děčín strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a dále ze spáchání jednoho přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) novelizovaného energetického zákona, kterého se dopustil tím, že dne 17. srpna 2017 prováděl v rozporu s ust. § 68 odst. 3 novelizovaného energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Miřetice strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,  IČO: 40233308

Datum nabytí právní moci: 30. 3. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon