Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Číslo jednací: 03841-4/2011-ERU

Účastník řízení dne 24. srpna 2010 prováděl v ulici Lipová 181, katastrální území Brandýsek, okres Kladno, v ochranném pásmu středotlakého plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným únikem zemního plynu, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308

Datum nabytí právní moci: 5. 1. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 324.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon