VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02957-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov, IČO: 44567022

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon