Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00389-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Opatovice u Zbýšova zemní práce související se stavbou „Vodovod Zbýšov - napojení místní části Opatovice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, IČ: 46356967

Datum nabytí právní moci: 24. 1. 2015

Obsah

Sdílejte