Vodní elektrárna Habartice, spol. s r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 09971-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Vodní elektrárna Habartice, spol. s r.o., se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk, IČO: 19013523

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2018 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte