Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05637-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Toužim zemní práce, při kterých došlo k proříznutí přípojky středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, IČ: 25397087

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte