Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06311-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. září 2016 v Hlinsku v Čechách, ul. Jiráskova, u domu č. p. 425, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace výměny uzávěru vodovodní přípojky prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČO: 27484211

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon